0%

vue入门感受

发布于 / 分类: vue前端开发快速入门与专业应用 / 暂无评论 / 阅读量 87

最后更新于 2019年11月20日

实习的地方使用的vue,于是只能硬着头皮学了,之前买过一本vue的书,于是派上了用场,但是实际其实用处感觉不大,前期的内容还是挺简单的,就是讲了几个vue的标签,指令这些的用法,但是一到路由这里就卡主了,因为1.0和2.0版本不同,很多东西都变了,而且例子也不详细,无奈只能放弃继续读下去,于是找一个视频教程和一本项目实战的书,期待能有新的认知,这里就暂时放弃继续写这本书的笔记了。

Vue 路由 感觉挺空的
  • 滑动验证
    »
  • weixiao kaixin tushetou jingkong deyi fanu liezui liuhan daku ganga bishi nanguo lihai qian yiwen numu tu yi haixiu se fadai minyan hehe henkaixin huaji biyiyan kuanghan maimeng shui xiaku penqi zhangzui pen aini ye niu laji ok chigua renshi kongbu shuai xiaoxiese touxiao huaixiao jingnu chihuai kaisang xiaoku koubi zhuangbi lianhong kanbujian shafa zhijing xiangjiao dabian yaowan redjing lazhu rizhi duocang chixigua hejiu xixi xiaopen goukun xiaobuchu shenme wusuowei guancha lajing chouyan xiaochi bie zhadanzui zhadanxiao