0%

transform

发布于 / 分类: CSS / 暂无评论 / 阅读量 810

最后更新于 2018年04月11日

2d变形

 • translate X Y轴移动
 • scale X Y放大缩小
 • rotate X Y 旋转
 • skew X Y轴倾斜

3d变形

 • perspective 设置视距
 • translate X Y Z轴移动
 • scale X Y Z 放大缩小
 • rotate X Y Z旋转

移动和旋转不同,移动是轴的延长缩短,旋转是根据轴身做360度变形

clip-path:polygon裁剪多边形 修复浏览器右侧滚动栏的宽度
 • 滑动验证
  »
 • weixiao kaixin tushetou jingkong deyi fanu liezui liuhan daku ganga bishi nanguo lihai qian yiwen numu tu yi haixiu se fadai minyan hehe henkaixin huaji biyiyan kuanghan maimeng shui xiaku penqi zhangzui pen aini ye niu laji ok chigua renshi kongbu shuai xiaoxiese touxiao huaixiao jingnu chihuai kaisang xiaoku koubi zhuangbi lianhong kanbujian shafa zhijing xiangjiao dabian yaowan redjing lazhu rizhi duocang chixigua hejiu xixi xiaopen goukun xiaobuchu shenme wusuowei guancha lajing chouyan xiaochi bie zhadanzui zhadanxiao