0%

CommentToMail 邮件回复提醒美化版

发布于 / 分类: Typecho 主题 / 已有 24 条评论 / 阅读量 1695

最后更新于 2019年06月11日

自从注册了猎聘网账号后天天发垃圾邮件,你特么又不能不看,重点是他那个皮肤还挺好看的,简洁,然后我发现自己的博客邮件回复提醒插件皮肤不好看,于是就按照猎聘的那个样式自己做了一个。

预览图:

有需要的可以下载使用:

下载地址

[hide]

https://www.lanzous.com/i4iyj3i 密码:2b94

[/hide]

解决css引用本地字体不同域名打开提示跨域 字符和正则表达式
 • 滑动验证
  »
 • weixiao kaixin tushetou jingkong deyi fanu liezui liuhan daku ganga bishi nanguo lihai qian yiwen numu tu yi haixiu se fadai minyan hehe henkaixin huaji biyiyan kuanghan maimeng shui xiaku penqi zhangzui pen aini ye niu laji ok chigua renshi kongbu shuai xiaoxiese touxiao huaixiao jingnu chihuai kaisang xiaoku koubi zhuangbi lianhong kanbujian shafa zhijing xiangjiao dabian yaowan redjing lazhu rizhi duocang chixigua hejiu xixi xiaopen goukun xiaobuchu shenme wusuowei guancha lajing chouyan xiaochi bie zhadanzui zhadanxiao
 1. mzl

  发表于:
  来自 Google Chrome 69 in windows 10

  好看的界面·:xiaobuchu:

  1. 木灵鱼儿

   发表于:
   来自 FireFox 68 in windows 10
   @mzl

   可以拿去体验体验,我感觉还是蛮方便的

 2. TsriGero

  发表于:
  来自 Opera浏览器 in windows Vista

  感觉有点东西,试一下

 3. null

  发表于:
  来自 Google Chrome 75 in windows 10

  踩踩

 4. tnjc

  发表于:
  来自 Google Chrome 69 in windows 10

  不知道是不是本地的原因,使用评论邮件提醒控制台可以发送邮件,但是别人发给我,我就接收不到

  1. 木灵鱼儿

   发表于:
   来自 Google Chrome 74 in windows 10
   @tnjc

   防火墙啥的把,黑名单,过滤那些看看

   1. tnjc

    发表于:
    来自 Google Chrome 69 in windows 10
    @木灵鱼儿

    应该不是,防火墙我关了

    1. 木灵鱼儿

     发表于:
     来自 Google Chrome 74 in windows 10
     @tnjc

     插件设置那里,提醒设置勾选了吗,已通过的评论提醒那些

     1. tnjc

      发表于:
      来自 Google Chrome 69 in windows 10
      @木灵鱼儿

      https://s2.ax1x.com/2019/12/19/QqfTHJ.jpg你看一下这个有没有问题

     1. tnjc

      发表于:
      来自 Google Chrome 69 in windows 10
      @木灵鱼儿

      我看了一下,原来在垃圾箱,还有qq邮箱也能收到,就是接受要等超久

    1. tnjc

     发表于:
     来自 Google Chrome 69 in windows 10
     @tnjc

     还有,你现在给我发消息,我QQ邮箱没有接受到

     1. 木灵鱼儿

      发表于:
      来自 FireFox 69 in windows 10
      @tnjc

      估计是你qq邮箱设置的问题把